Informatie voor Jeugdonderwijs

De babysimulator kan als pedagogisch instrument binnen het jeugdonderwijs zowel voor groepswerk als ook voor individuele programma’s ingezet worden. Niet alleen toont de verzorger aan dat hij/zij in staat is om een baby te verzorgen, hij ervaart ook hoe het is om alleen voor een ander mensenleven verantwoordelijk te zijn. Op deze manier kan ook bij zwangere meisjes – na de 22e week – vastgesteld worden in hoeverre zij hulp nodig zullen hebben en waarbij.

Ook voor de gevoelige vraag in hoeverre iemand in staat is om een kind op te voeden biedt de babysimulator – naast gesprekken en gedragsobservatie - een indicatie. De registratie van de verzorging maakt een objectieve inschatting mogelijk.

Regelmatig verschijnt onze Newsletter (Duits) met weetjes, ideeën en praktische adviezen, als ook speciale aanbiedingen.