Informatie voor scholen

Der Bildungsauftrag der Schulen sieht vor, SchülerInnen zu befähigen, ihr Leben selbstständig und eigenverantwortlich zu gestalten. Hierzu gehört jedoch auch das Thema “Elternschaft”. Und am meisten lernt man, wenn man ausprobiert!

De babybedenkzeit® ouderstage kan heel goed in de vakken biologie, seksuele voorlichting of ethiek geïntegreerd worden. Talrijke onderwerpen uit het gebied ouderschap laten zich zo in de lessen verwerken.
Daarbij beslist u zelf of u de stage binnen een projectweek of naast de normale schooldagen laat plaatsvinden. De programmering van rusttijden of ‚kinderdagverblijf‘ garandeerd u alle denkbare vrijheid om de stage naar uw wensen en schoolrooster aan te passen. We beschikken over lange en zeer goede ervaringen met het programma in projecten met schoolklassen of groepen en in het schoolmaatschappelijk werk. Het bijbehorende programma handboek bevat uitgebreid lesmateriaal met talloze ideeën en voorbeelden (het handboek is vooralsnog alleen in het Duits beschikbaar, materiaal in het Engels is electronisch verkrijkbaar).

Regelmatig verschijnt onze Newsletter (Duits) met weetjes, ideeën en praktische adviezen, als ook speciale aanbiedingen.