Informatie voor scholen

Scholen zijn bedoeld om jonge mensen in staat te stellen hun leven zelfstandig en in eigen verantwoording vorm te geven. Daar hoort ‚ouderschap‘ ook bij. En het beste leert men door zelf te doen!

De babybedenkzeit® ouderstage kan heel goed in de vakken biologie, seksuele voorlichting of ethiek geïntegreerd worden. Talrijke onderwerpen uit het gebied ouderschap laten zich zo in de lessen verwerken.
Daarbij beslist u zelf of u de stage binnen een projectweek of naast de normale schooldagen laat plaatsvinden. De programmering van rusttijden of ‚kinderdagverblijf‘ garandeerd u alle denkbare vrijheid om de stage naar uw wensen en schoolrooster aan te passen. We beschikken over lange en zeer goede ervaringen met het programma in projecten met schoolklassen of groepen en in het schoolmaatschappelijk werk. Het bijbehorende programma handboek bevat uitgebreid lesmateriaal met talloze ideeën en voorbeelden (het handboek is vooralsnog alleen in het Duits beschikbaar, materiaal in het Engels is electronisch verkrijkbaar).

Regelmatig verschijnt onze Newsletter (Duits) met weetjes, ideeën en praktische adviezen, als ook speciale aanbiedingen.