Informatie voor scholieren

Tijdens de ouderstage verzorg je voor meerdere dagen en nachten het computergestuurde RealCare Baby® en maak je het alledaagse leven van een vader of moeder mee.

Je ervaart de verantwoording van een ouder voor zijn of haar kind en bent in de gelegenheid om de dag en de behoeftes van een zuigeling praktisch en theoretisch te leren kennen.

De ouderstage moet door vakmensen worden begeleid en wordt daarom door scholen en diverse andere inrichtingen aangeboden.

Vele scholen voor algemeen en beroepsonderwijs bieden regelmatig ouderstages aan. Als dit op jouw school nog niet het geval is kan je leraar of de sociaal-pedagoog van je school zich door ons laten adviseren.

Behalve scholen bieden ook andere inrichtingen ouderstages aan. Een goede eerste aanspreekpunt zou een adviescentrum voor vragen rondom zwangerschap kunnen zijn (bv. Rutgersstichting og lokale adviescentra), het Rode Kruis, kerkelijke instellingen.

Wij verkopen de simulatoren alleen aan instellingen, verkoop of uitleen aan particulieren zijn niet mogelijk.