FAQ

Hier ziet u een lijst van de meestgestelde vragen van (potentiële) gebruikers.

Voor geëinteresseerden

Vakmensen uit pedagogiek en geneeskunde

Het is helaas niet mogelijk om de simulatoren bij ons te lenen oft e huren. We kunnen u echter omvangrijke informatie geven over de uitvoering van een ouderstage en het aanschaffen van de baby’s. Voor alle informatie over de ouderstage en om de programmering en handhaving van de simulatoren te oefenen adviseren wij de deelname aan een van onze scholingen (nog niet in Nederland). Hier krijgt u ook tips over de financeringsmogelijkheden.

De ouderstages worden georganiseerd door scholen, jeugdwerk en adviescentra (in Duitsland door het Rode Kruis, kerkelijke instellingen e.d.)

Alle geïnteresseerde leraren. Als er aan uw school leraren zijn die zich interesseren voor de ouderstage helpen wij graag met informatie en advies.

Het programma wordt meer en meer ook door instellingen voor mensen met een beperking ingezet. Tot nog toe hebben wij alleen positief feedback gekregen. Juist voor deze doelgroep is het programma een zeer krachtig instrument om mensen met een beperking ook de grensen van hun persoonlijke ressourcen en belastbaarheid te laten ervaren.

De seminars voor vakpersoneel vinden vooralsnog alleen in Duitsland plaats: in Delmenhorst en in de Competence-Centers in Keulen, Rostock en Bamberg. Voor grotere groepen zal het in de toekomst mogelijk zijn om ter plaatse in Nederland het seminar te boeken. Ook onderzoeken wij momenteel de mogelijkheden voor een online seminar per video. Op lange termijn is de inrichting van een competence-center in Nederland een optie. 

Die Seminare richten sich an Fachleute aus Pädagogik, Sozialarbeit, Medizin und verwandten Bereichen, die ein eigenes Projekt “Elternpraktikum” aufbauen oder Ihr Wissen über den Aufbau des Programms oder die Handhabung der Simulatoren auffrischen möchten.  

 

Ja, dit is mogelijk. De simulatoren kunnen zo geprogrammerd worden dat ze meerdere uren rustig blijven terwijl het vooringestelde programma op de achtergrond doorloopt. Bijzonder geschikt is echter een ouderstage in een speciale projectweek.

Er zijn geen voorwaarden. U heeft alle vrijheid om naar uw eigen concept de nadruk op die onderwerpen te leggen die u bijzonder belangrijk vindt. Mogelijke onderwerpen zijn levensplanning, seksualiteit en voorbehoedsmiddelen, zwangerschap en geboorte, het leven met een kind, ontwikkeling van het kind en verzorging, veiligheid en gezondheid. Bij veel van deze onderwerpen zijn informatie en werkbladen in het handboek beschikbaar (Attentie: het Duitse handboek is nog niet vertaald. Tot het zover is stellen wij een link naar het amerikaanse materiaal beschikbaar).

De deelnemers maken mee hoe een kind de eigen levensplanning kan veranderen. Tijdens de ouderstage ervaren zij wat het betekend om 24 uur per dag voor een baby verantwoordelijk te zijn. De RealCare Baby® is een simulator die realistisch de dag van een zuigeling nabootst. De computer registreerd tijdens de simulatie de gehele verzorging. Aan het einde van de stage worden de ervaringen uitvoerig met de deelnemers besproken.

Jongens kunnen vanzelfsprekend ook deelnemen.

Een zwanger meisje mag in geen geval aan een ouderstage deelnemen tot de 22e week voorbij is. Dat will zeggen dat het besluit voor of tegen de zwangerschap nooit en te nimmer gebaseerd mag worden op de ervaringen tijdens een ouderstage. Meisjes die al verder gevorderd zijn en die alvast willen meemaken hoe het leven veranderd, mogen wel deelnemen.

Ook kan in overleg met het meisje in kwestie de stage een goed middel zijn om vast te stellen of zij hulp nodig zal hebben en waarmee.

Voor gebruikers

Er zijn maar weinig verzekeringsmaatschappijen met een speciale verzekering voor de simulatoren. Bij sommige maatschappijen kunt u de simulatoren toevoegen aan uw electronica-verzekering. Hebben de ouders van de deelnemende scholieren een aansprakelijkheidsverzekering dan zal deze schade/verlies van de simulatoren/accessoires vergoeden (aub. van tevoren navragen, niet alle verzekeraars vergoeden)

Sie könnten von den Jugendlichen vor dem Praktikum ein Pfand in Höhe von 10 € oder 20 € einsammeln, das sie zurückerhalten, wenn das Zubehör komplett und unbeschädigt nach dem Praktikum abgeliefert wird. Zur besseren Übersicht nutzen Sie die Kopiervorlage “Checkliste Elternsimulation”. Dort können Sie das ausgegebene Zubehör eintragen. Wir raten Ihnen dringend, alle Babys und das jeweilige Zubehör mit einer internen Nomenklatur zu markieren.

De armbandjes zijn het einige verbruiksmateriaal omdat zijn na gebruik worden doorgeknipt. U kunt daarvoor van de deelnemers € 1,- vragen.

Ja, de luiers kunnen bij 30 graden met een fijnwasmiddel in de machine worden gewassen. Sluit u aub de klittebandsluiting zodat er geen pluis in blijft hangen en ze na de was misschien niet meer goed sluiten.

Dat is geen probleem. Er zit geen electronica in en er mag mee worden gedoucht en gezwommen.

Ja, alle kleding mag bij 30 graden met een fijnwasmiddel in de machine worden gewassen. Sluit u aub de klittebandsluiting zodat er geen pluis in blijft hangen en ze na de was misschien niet meer goed sluiten.

Door het starten van de demo-modus wordt de programmering gewist. U moet de programmering dan opnieuw doen.

RCB 2 en RCB2+ (niet meer verkrijgbaar): ja
RCB 3: nee

Dit is mogelijk maar daarvoor moet u over speciale kennis mbt. computers beschikken. Het bestand met de data kan vanuit de oude versie gekopieert worden en in de nieuwe installatie ingevoegd worden. Helaas is er geen officiele back-up mogelijkheid.

a) RCB2 und RCB2+:
De ID vlak bij de stuurunit houden. Reageert zij niet dan is de ID defekt.

b) RCB3:
In de demo-modus wordt elke ID herkend, zo kunt u het testen. De baby mag dan niet aan de oplader aangesloten zijn.
Wenn ein Baby in der Software angewählt und auch per Funkübertragung verbunden ist, kann man über “Wartung”/”Fehlersuche”/”Test starten” unter anderem eine ID testen. Bei mehreren IDs muss man den Test nacheinander durchführen.

Vaak wordt een ID niet herkent als de baby aan de oplader is aangesloten. Verwijder de oplader en probeer het opnieuw.

Nee. Er wordt alleen geregistreerd of de baby de juiste kleding droeg dan wel hoe vaak het niet juis aangekleed was.® Baby die richtige Kleidung trug bzw. wie oft es nicht richtig angezogen war.

Nee. Maar de RCB2+ kan wel met de software bediend worden.

Het kan gebeuren dat u de baby aansluitend in de software opnieuw moet worden geactiveerd. Pas dan kan het contact tussen baby en software worden hersteld.